устойчивост

Zhongwei се ангажира със социална и екологична отговорност чрез по-устойчиво производство, чиста и възобновяема енергия, като дава приоритет на безопасността и благосъстоянието на работниците, устойчиво снабдяване и стриктно спазване на етичните, съвместими бизнес практики.Като възприемаме тези елементи и използваме нашия иновативен, разнообразен дух, ние очакваме да надхвърлим очакванията на нашите клиенти и заинтересовани страни от общността.

1222

Стремим се да използваме възобновяема енергия и устойчиви горива, като същевременно увеличаваме логистичната и оперативната ефективност.Ние намаляваме отпадъците и рециклираме, когато е възможно, и подкрепяме нашите клиенти да направят същото.Ангажираме се с постигането на нетни нулеви цели, управлението и намаляването на нашия въглероден отпечатък, намаляването на общото потребление на енергия, гарантирането, че всяко ново изградено работно пространство отговаря на екологично устойчиви стандарти и намаляването на потреблението на вода - всички начини да бъдем устойчиви и да опазваме околната среда.

Zhongwei Cables предприе множество инициативи за минимизиране на въздействието си, включително:

Save вода- Намалете потреблението на вода, рециклирайте и използвайте повторно водата, доколкото е възможно, подобрете ефективността на използването на водата и избягвайте загубата на водни ресурси.

Рециклиране на отпадъци- ние предприемаме стъпки за рециклиране на отпадъци, като разделяме продуктите на основни компоненти за рециклиране.

Ремонт и повторна употреба - Ремонтираме стари съоръжения за повторна употреба, предлагаме безплатна услуга за събиране на използвани варели, които се проверяват и ремонтират, за да удължат живота.

Интелигентна енергия- Оптимизирайте ефективността на осветлението и отоплението на нашия офис и използвайте слънчева енергия в нашия офис и склад.

Електрически превозни средства- Използване на електрически превозни средства за доставка на стоки до клиенти, намаляване на генерирането на шум и замърсяването на въздуха, пестене на енергия и намаляване на емисиите и активно реагиране на националните екологични политики.

Енергийно ефективен транспорт- софтуерът за планиране на маршрут изчислява най-ефективния маршрут за доставки.

 1233

Устойчивостта е ключов елемент в изграждането на по-интелигентно, по-свързано бъдеще - но също така и огромно предизвикателство за индустриите и правителствата по целия свят.В Zhongwei Cable непрекъснато се стремим да подобряваме и предоставяме по-устойчиви решения чрез нашите бизнес операции, продукти и производство.